TERUGDeze voorvader Mattheus Baes werd gevonden via zijn overlijdensdocument, hierop lezen wij dat hij de zoon was van Josephi Baes. Deze wordt dan onze nieuwe oudste voorvader.

Wat betreft de voorlopig oudste gevonden STAMVADER BAES: JOSEPHI JACOBUS BAES, kon gevonden worden dat hij tweemaal tweemaal huwde, eerst met (x Elisabeth Gooris) en na haar dood met (xxGelijne Platinck). In totaal kreeg liet hij 6 kinderen na. En via één van zijn zoons namelijk: (MATTHEUS BAES) én van twee van diens zoons ontstonden twee clans BAES.

Het is de bedoeling om deze beide clans te volgen, zonder misbruik te maken van ieders privé rechten. Indien iemand zich toch geraakt zou voelen, laat het ons weten. Onmiddelijk zullen wij de gewraakte gegevens verwijderen.
Anderzijds is het de bedoeling om gezamelijk verder onderzoek te doen en onze resultaten door te geven en samen te bespreken.

Gezien de kinderrijkdom van de voorvaderen zijn er wellicht nog verschillende bestaande stammen Baes te vinden.Ook in Nederlans vinden wij de naam 'BAES' terug. Alle tips zijn welkom. Heden zijn wij gekomen in onze stamboom tot in de jaren 1600 of tot in de 17° Eeuw.
Eén van zijn zoons: Mattheus Baes, huwde een eerste maal met (x Elisabeth Impens) en zij kregen 5 kinderen
Judoca,
Joanna,
Joannes,
Livinus,
Jacobus,
na haar overlijden huwde hij een tweede keer met (xx Joanna Van de Velde) en nog 4 kinderen werden geboren:
Petrus,
Petronella,
Livina,
Judocus.

Twee van de zonen van Matheus zijn belangrijk omdat ze de stamvaders zijn van de ons, tot op heden, twee bekende clans:
    1 : JACOBUS BAES x (1) JUDOCA CLAPPAERT
Deze zoon uit het eerste huwelijk met Elisabeth Impens kreeg 9 kinderen.

De clan van Agnes Baes komt uit deze verbinding.

Hij huwde ook tweemaal. Het tweede huwelijk met (xxIsabella Daelman) was kinderloos.

    2 : JOANNES BAES x MARIA ONGENAE Uit dit huwelijk ontstond slechts één kind.
Dit kind, (Pieter Baes x Joanne De Wilde) werd dan de stamvader van de naamgenoten van de clan Baes te raadplegen op BAESHEND001- GENEANET).
Ter verduidelijking kunnen wij hier een Parenteel plaatsen.


Wie wil stuurt ons verder foto's of scans van geboorte, communies, huwelijken, feesten, rouwbrieven etc... Alles kan opgenomen worden en verder genoteerd voor toekomstige onderzoekers en familiegeïnteresseerden. Zo kan onze STAMBOOM-BAES-DATABANK, met uw hulp altijd op punt blijven.

Wij dachten om verder een 'AD VALVAS' berichtenruimte ter beschikking te stellen zodat iedereen wel heel eenvoudig op de hoogte kan blijven.
De berichten die ons bereiken en niet privé zijn worden alleen geplaatst met uw goedkeuring.
Ook is elke foto, en indien mogelijk ook enig ander nieuws over hun leven zeer welkom!