TERUG
        ERRATA EN AANVULLINGEN BIJ BOEK: STAMBOOM-WEBSITE BAES:  


GEGROET BESTE LEZER OF NAAMGENOOT,

Dit familieboek "Baes" zag het daglicht in januari 2016. Omwille van uw privaty, werd dit alleen voor de familieleden van onze stam gemaakt en wij willen dit graag ook privé houden. In dit boek werden, na verder onderzoek, een paar onvolledigheden ontdekt die wij hierbij willen rechtzetten. Ook de allernieuwste aanvullingen worden, indien mogelijk, geplaatst.
Omdat opzoekingen nooit stoppen is dit ook zo met ons boek, en intussen zijn er ook meer en andere gegevens door familileden aangebracht, waarvoor oprechte dank. Ook deze zullen wij plaatsen.

Pag. 28 en 29: Aanvulling
Hiervoor verwijzen wij naar de nieuwste ontdekkingen en aanvullingen die gevonden werden en geplaatst onder: 'Verder_Onderzoek_Stamvader', op deze website. Ook de bijgevoegde parenteel is interessant.

Pag. 32 lezen wij dat: 1781 Keizer Karel VI bezoekt Gent. Deze ingeslopen regel is fout en valt weg. Vervangen door volgende tekst:

1716 - Keizer Karel VI van Oostenrijk neemt de zuidelijke Nederlanden officieel in bezit, hierdoor komen onze streken onder Oostenrijks bewind, zijn troonsbestijging wordt, door de vele machtswisselingen, door de Belgen maar koel onthaald. Eugeen van Savoye wordt door keizer Karel VI tot gouverneur van de zuidelijke Nederlanden benoemt. De markies van Prié komt in Brussel aan, hij is benoemd tot gevolmachtigd minister bij de gouverneur, die niet in de Nederlanden verblijft.

Pag. 35 aanvulling:
Joannes Franciscus De Vos stierf in hetzelfde jaar van echtgenote Petronella De Moor namelijk op 08-10-1766.

Pag. 50 aanvulling:
Foto ondertiteling: Naam Gaby moet verwisseld worden met Paul.

Pag. 59 aanvulling bij foto onderaan: Gezin Octaaf Scheire met echtgenote Irène Baes.
kinderen onderaan: Urbain, Adrien, en Gaby,
staand: Paul en Marie-Louise (Wieske).

Pag. 103 aanvulling bij foto links: Meisjes Baes:
Onderaan Leona (Zr.Edwine)
Zittend: Elisa (Zr. Marie-Noël) en Anna
Staande: Maria, Irène, Julienne.

Pag. 116 In de tekst lezen wij dat Pol Baes op het hof bleef boeren. Dit is fout, het was zijn broer Luc en Martine die op de boerderij bleven.

Pag.301 Van wie is deze huwelijksfoto?

Deze vraag konden wij na een tamelijke lange zoektijd oplossen, dankzij een persoonlijk bezoek bij onze oudere familileden. In dit geval gaat het om het kinderloos echtpaar Honoré Jozef Temmerman en Elisa De Baudringhien (dochter van Maria Baes). Foto van hun huwelijk. De twijfel was gerezen omdat we niet zeker waren om welke dochter ( Elisa of Valeri) het in feite ging op deze huwelijksfoto.Pag. 319 Bij de foto op deze bladzijde moet de naam Prudence Maes vervangen worden door Martha Maes.