Website van Willy Buyle wb-stamboom-bidprenten

WELKOM OP ONZE WEBSITE: STAMBOOM ONDERZOEK FAMILIE BAES

OPMERKING

Omwille van privacy hebben wij enkele opmerkingen gekregen, namelijk om geen rouwprenten meer plaatsen van onlangs overleden familieleden, ook niet van geboorten en/of huwelijken van pas of onlangs geleden. Wij dachten dat dit juist de familiebanden zou verstevigen. Dus ja, dan maar niets meer plaatsen indien minder dan 100 jaar oud.

ONS FAMILIEBOEK " FAMILIE BAES "

Ons familieboek "Baes" zag het daglicht in januari 2016. Het telt 387 bladzijden.
Het was voorbehouden aan de familieleden BAES. Om de diverse familietakken beter te leren kennen, werden ook - zo mogelijk - de echtgenoten en hun kinderen toegevoegd.
Foto's en ander nieuws blijven welkom.

STAMBOOMBOEK-BAES, AFSTAMMELINGEN -'JACOBUS BAES(AGNES)'......... In het boek kwamen wij toen tot bij Mattheus en zijn twee huwelijken en zijn zes kinderen. Wij waren redelijk gemakkelijk tot in de 17de eeuw geraakt via de bronnen op de Gemeente Moerbeke, Eksaarde, Lokeren tot het einde van de jaren 1600. Verder graven in het verleden werd moeilijker en zelf werden wij er niet jonger op en kregen we ook allerlei kwaaltjes. Om niets van het vele werk verloren te laten gaan, publiceerden wij wat wij gevonden hadden vanaf Mattheus Baes, die wij als verste voorvader hadden vonden.

In ons boek noteerden we de gegevens over Mattheus in blauw, omdat het toen slechts ernstige vermoedens waren. Verder onderzoek moest nog gebeuren.
Na het verschijnen van het boek werden we plots gecontacteerd door een 'nieuwe clan Baes', met de vraag of wij soms van dezelfde stam konden voortkomen. Het kostte weinig moeite om de link tussen beide clans te leggen. Na uitwisseling van onze gegevens besloten wij om samen verder te zoeken in het verleden. Dat is zeer vruchtbaar gebleken. We beslisten in onderling overleg om de clans afzonderlijk te houden en de naam van de Opzoeker2 niet te vermelden.

Er wordt nog steeds verder gezamelijk onderzoek gedaan, vooral om het verre verleden van de voorouders Baes te kunnen ontrafelen. Wie weet worden er nog andere 'takken Baes' ontdekt. Het is namelijk een feit dat er nog veel naamgenoten bestaan die voorlopig niet kunnen gelinkt worden. Zelfs in Nederland vinden wij de naam 'Baes' of 'de Baes' terug!
Lezers die meer weten kunnen ons schrijven.

Onze oprechte dank aan de heer André De Muynck, bibliothecaris-archivaris van de Heemkundige Kring 'De Souverienen' van Lokeren, voor zijn kennis, bereidheid en hulp.

Bijkomende gegevens omtrent deze (voorlopige oudste) stamvader Mattheus Baes werden gevonden en er kon achterhaald worden dat hij een groot gedeelte pachtte van de zogenoemde 'Oudeakker'.
Om dit te staven en ook om een beetje geschiedenis over die tijden te schetsen, kregen we van de heer De Muynck, archivaris van 'De Souverienen', de toelating om de studie van wijlen Alex Dierick te mogen opnemen. Voor de leesbaarheid en overzichtelijkheid plaatsen wij deze tekst afzonderlijk, onder: 'MATTHEUS BAES, pachter van een deel van de Heerlijkheid: 'De Oudeakker' en andere gegevens ook dat hij tweemaal huwde en kinderen naliet.

Een nieuwe oudste voorvader, werd gevonden en er kon worden achterhaalt dat hij een groot gedeelte pachte van de zogenoemde 'Oudeakker'. Om dit te bewijzen en ook om een deeltje geschiedenis over die tijden te schetsen vroegen wij toelating om de tekst (11 bladzijden) te mogen ter staving plaatsen aan de genoemde archivaris van ' De Souvereinen'. dhr. De Munck. Deze bladzijden plaatsen wij afzonderlijk.

Wat betreft de voorlopig oudste gevonden STAMVADER BAES: JOSEPHUS JACOBUS BAES, vonden wij dat hij tweemaal huwde, eerst met (x Elisabeth Gooris) en na haar dood met (xxGelijne Platinck). In totaal kreeg hij 6 kinderen. En via één van zijn zoons namelijk: (MATHEUS BAES) én van twee van diens zoons ontstonden twee clans BAES.

Het is de bedoeling om deze beide clans te volgen, zonder misbruik te maken van ieders privé rechten. Indien iemand zich toch geraakt zou voelen, laat het ons weten. Onmiddelijk zullen wij de gewraakte gegevens verwijderen.
Anderzijds is het de bedoeling om gezamelijk verder onderzoek te doen en onze resultaten door te geven en samen te bespreken.

Gezien de kinderrijkdom van de voorvaderen zijn er wellicht nog bestaande stammen Baes te vinden.Ook in Nederlans vinden wij de naam 'BAES' terug. Alle tips zijn welkom. Heden zijn wij gekomen in onze stamboom tot in de jaren 1600 of tot in de 17° Eeuw.


Eén van zijn zoons: Mattheus Baes, huwde een eerste maal met (x Elisabeth Impens) en zij kregen 5 kinderen
Judoca,
Joanna,
Joannes,
Livinus,
Jacobus,
na haar overlijden huwde hij een tweede keer met (xx Joanna Van de Velde) en nog 4 kinderen werden geboren:
Petrus,
Petronella,
Livina,
Judocus.

Twee van de zonen van Matheus zijn belangrijk omdat ze de stamvaders zijn van de ons, tot op heden, twee bekende clans:
    1 : JACOBUS BAES x (1) JUDOCA CLAPPAERT
Deze zoon uit het eerste huwelijk met Elisabeth Impens kreeg 9 kinderen.

De clan van Agnes Baes komt uit deze verbinding.

Hij huwde ook tweemaal. Het tweede huwelijk met (xxIsabella Daelman) was kinderloos.

    2 : JOANNES BAES x MARIA ONGENAE Uit dit huwelijk ontstond slechts één kind.
Dit kind, (Pieter Baes x Joanne De Wilde) werd dan de stamvader van de naamgenoten van een tweede grote groep Baes afstammelingen.
Ter verduidelijking kunnen wij hier een Parenteel plaatsen.
Wie wil stuurt ons maar verder foto's of scans van geboorte, communies, huwelijken, feesten, rouwbrieven etc... Deze worden niet meer opgenomen of gepubliceerd, alleen genoteerd voor toekomstige onderzoekers en/of zeer sterk familiegeïnteresseerden. Zo zou onze STAMBOOM-BAES-DATABANK, met uw hulp altijd op punt kunnen blijven.

Ook is elke foto, en indien mogelijk ook enig ander nieuws over hun leven zeer welkom! Geen publicatie.